Zawod gezelenji

 • 2fd94a2c
 • ced10a1a
 • d5be7b0e
 • b3af5979

BIZ hakda

HEBEI DEBIEN TEHNOLOGY CO., LTD2010-njy ýylda Hytaýda çoýun demir önümlerini öndürmekde ýöriteleşen öňdebaryjy öndüriji hökmünde döredildi. esasan tejribeli we emeli çoýun kassalary, gowurma, gazana, skillet, panjara pan, wok, gäwüş peç, çörek önümleri.etc öndürýär. Zawod Shijiazhuang-da ýerleşýär. Hebei prinsipi we Bejingden we Týanjininden, Xingang portundan bary-ýogy 300 km uzaklykda, amatly transport etmegi talap edýär. Biziň kompaniýamyz güýçli tehniki güýje eýe. Kompaniýa 30,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, doly we iň ösen önümçiligi bar we gözleg enjamlary we ýokary mehanizasiýa we awtomatlaşdyryş derejelerine eýe. Kompaniýanyň ZZ416B awtomatiki dik bölek görnüşli gutusyz sanjym ýumşak liniýasy, 45T / sag toýun çäge gaýtadan işleýän önümçilik liniýasy, awtomatiki guýma enjamy, iki sany partlaýjy maşyn bar , iki sany 3T / sag kubok peçleri, iki sany induksiýa peçleri we iki gezek eritmek.Mundan başga-da, kompaniýamyzda BRUKER spektrometrleri, WES- 300 sanly displeý gidrawliki uniwersal synag maşynlary bar, ähli öndürijilik synag enjamlary çäge galypdyr.Mundan başga-da, kompaniýanyň iki sany işleýiş merkezi, on sany CNC torna, uniwersal miler we degirmen we buraw enjamy bar, bizde 2 sany Disa guýma liniýasy, 3 sany emal çyzygy we 1 ösümlik ýagy bar, şonuň üçin ähli önümleriniň kanagatlanyp biljekdigini kepillendirip bileris. müşderileriň talaplary. Biziň kompaniýamyz eýýäm ISO9001 tarapyndan kepillendirildi.SGS, FDA, KFDA.Önümlerimiz spesifikasiýa, hil taýdan kämillik we kämillige ymtylmak bilen doly we dünýädäki dostlarymyzyň hyzmatdaşlygy üçin kompaniýamyza gelmegini garşylaýarys.

 • hakda

HABARLAR

e2041e4e
 • Täze satyn alnan guýma hakda

  Adaty demir gazanyň iki görnüşi bar: çig demir küýzesi we bişirilen demir küýzesi.Çig demir küýzäni guýýar, ýokary temperatura garşylygy has agyr, ýylylyk ortaça, düýbüni ýelmemek aňsat däl ...
 • Öňünden taýýarlanan aktýorlaryň artykmaçlyklary we ulanylyşy i ...

  Gowy küýze bişirmek üçin goşmaça zat.Dökümli küýzäni bişirmek, daşarky we ýumşak, şireli içki restoran biftek ýaly ýönekeý we tagamly, ýa-da hytaý aşpeziniň çalt gowurmagy ...
 • Emal guýulýan demir küýzeler hakda hemme zat

  Emal guýulýan demir küýze näme? Emal guýulýan demir küýze (mundan beýläk emal küýzesi diýilýär) nahar bişirmek üçin köpugurly gap.Emal küýzeleriň gelip çykyşy 1-nji ýylyň başynda ...

KERTIFIKAT

 • fdsfs
 • dsgds
 • fsdgbf
 • asfsaf