Zawod gezelenji

 • 2fd94a2c
 • ced10a1a
 • d5be7b0e
 • b3af5979

BIZ hakda

HEBEI DEBIEN TEHNOLOGY CO., LTD2010-njy ýylda Hytaýda çoýun demir önümlerini öndürmekde ýöriteleşen öňdebaryjy öndüriji hökmünde döredildi. esasan tejribeli we emeli çoýun kassalary, gowurma, gazana, skillet, panjara pan, wok, gäwüş peç, çörek önümleri.etc öndürýär. Zawod Shijiazhuang-da ýerleşýär. Hebei prinsipi we Bejingden we Týanjininden, Xingang portundan bary-ýogy 300 km uzaklykda, amatly transport etmegi talap edýär. Biziň kompaniýamyz güýçli tehniki güýje eýe. Kompaniýa 30,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, doly we iň ösen önümçiligi bar we gözleg enjamlary we ýokary mehanizasiýa we awtomatlaşdyryş derejelerine eýe. Kompaniýanyň ZZ416B awtomatiki dik bölek görnüşli gutusyz sanjym ýumşak liniýasy, 45T / sag toýun çäge gaýtadan işleýän önümçilik liniýasy, awtomatiki guýma enjamy, iki sany partlaýjy maşyn bar , iki sany 3T / sag kubok peçleri, iki sany induksiýa peçleri we iki gezek eritmek.Mundan başga-da, kompaniýamyzda BRUKER spektrometrleri, WES- 300 sanly displeý gidrawliki uniwersal synag maşynlary bar, ähli öndürijilik synag enjamlary çäge galypdyr.Mundan başga-da, kompaniýanyň iki sany işleýiş merkezi, on sany CNC torna, uniwersal miler we degirmen we buraw enjamy bar, bizde 2 sany Disa guýma liniýasy, 3 sany emal çyzygy we 1 ösümlik ýagy bar, şonuň üçin ähli önümleriniň kanagatlanyp biljekdigini kepillendirip bileris. müşderileriň talaplary. Biziň kompaniýamyz eýýäm ISO9001 tarapyndan kepillendirildi.SGS, FDA, KFDA.Önümlerimiz spesifikasiýa, hil taýdan kämillik we kämillige ymtylmak bilen doly we dünýädäki dostlarymyzyň hyzmatdaşlygy üçin kompaniýamyza gelmegini garşylaýarys.

 • hakda

HABARLAR

e2041e4e
 • Kömekçi aşhana gap-gaçlaryny nädip saýlamaly

  Köplenç ulanylýan küýzeler üçin, adatça biri-biri bilen bilelikde ulanyp boljak ýa-da bezeg hökmünde diwara asyp bolýan spatula ýa-da çemçe bar.Diýmek, elbetde, emeli çoýun pa ...
 • Döküm demir skeleti - Gowy iýmit önümleri ...

  Çoýun demir aşhana gap-gaçlary üçin, köp adam ony gowy ulanmaýar ýa-da ýeterlik ulanmaýar diýip pikir edýärin.Döküm ätiýaçlyklary, mysal üçin, diňe çorba ýasamak üçin däl, eýsem süýt gyzdyrmak üçinem, hatda ...
 • Döküm demir aşhana gap-gaçlaryny satyn almak üçin gollanma

  Häzirki wagtda diňe ösümlik ýagynda däl, eýsem emalda-da bar bolan çoýun önümleriniň köp görnüşi bar, halaýan önümi saýlamak kyn mesele.Hawa, haçan-da köp faktorlary göz öňünde tutmalydyrys ...

KERTIFIKAT

 • fdsfs
 • dsgds
 • fsdgbf
 • asfsaf